IT-päällikköpalvelut

IT-päällikköpalvelut – toimivia ja yrityksenkokoisia ratkaisuja.

IT-päällikköpalvelut

Suurella osalla pk-yrityksistä ei ole palkattua IT-päällikköä tai vakituista IT-henkilökuntaa. Yritysten liiketoiminta on kuitenkin nykyään kokonaan tai osittain IT-toimintojen varassa. Jos tietoliikenne tai -järjestelmät eivät toimi, koko yrityksen toiminta halvaantuu nopeasti. Q-Netin IT -päällikköpalvelu tuo yrityksellesi ammattilaisen käyttöön kaikissa ICT asioissa.

IT-päällikköpalvelu tarkoittaa täsmäpalvelua, jossa asiantuntijamme toimii yrityksen kanssa samassa joukkueessa. IT-päällikön tehtävänä ei ole myydä omaa ohjelmistoa tai laitteita, vaan auttaa yritystä valitsemaan hintalaatusuhteeltaan ja toiminnoiltaan oikeat ohjelmat, laitteet ja tietoliikennejärjestelmät yritykselle.

IT-päälliköpalvelua voi ostaa tuntihinnalla, kiinteällä kuukausihinnalla tai projektikohtaisesti yrityksen tarpeista riippuen. Tyypillisiä tilanteita, joissa tarvitaan ulkopuolista näkemystä on esimerkiksi sopivan ohjelmiston löytäminen ja kilpailutus, sisäisen tietoliikennejärjestelmän, yhteyksien ja laitteiden uusiminen, muuton yhteydessä tapahtuva olemassa olevien yhteyksien ja laitteiden selvitys sekä muutostöiden vaatimat asennus- ja ohjelmointityöt tai vaikkapa viestintäjärjestelmän uusimisen selvitys.

IT-päällikkö selvittää puolueettomasti mitä yrityksessä oikeasti tarvitaan, millaisia järjestelmiä on tarjolla, mistä pyydetään tarjoukset ja mikä lopulta valitaan. IT-päällikkö voi myös tulla mukaan yksittäisiin myyntipalavereihin. Monessa yrityksessä vallitsee tilanne, jossa yrityksen tietoliikenneratkaisuista ja -laitteista on vastannut useita tahoja.

Pahimmassa tapauksessa yrityksessä voi olla päällekkäisiä liittymiä, vääriä tai teholtaan riittämättömiä laitteita ja isoja puutteita tietoturvassa. Kun ratkaisuja on ostettu usealta taholta, kenelläkään yrityksessä ei ole kokonaiskuvaa IT-asioista. Tällaisessa tilanteessa IT-päällikkö selvittää ensin tilanteen, tekee suunnitelman poistoista ja lisäyksistä sekä sopii myös palvelun jatkamisesta asiakkaan tarpeeseen sopivalla syklillä.

Yleinen tietosuoja-asetus toi muutama vuosi sitten vastuuta yritysten henkilötietojen käsittelyyn. Onko teillä tiedot ajantasalla?

Yleisiä selvitettäviä asioita:

 • sisäverkonrakenne
 • nettiyhteydet
 • GDPR
 • virtualisointi
 • palomuurit
 • laitteet
 • ohjelmistot
 • liiketoiminnasta johtuvat erityistarpeet (turvallisuus, nopeus & luotettavuus)
 • Jari Pakkanen

  Järjestelmäasiantuntija
  puh. 040 500 0546 etunimi.sukunimi(at)qnetoy.fi

 • Sami Leino

  Järjestelmäasiantuntija
  puh. 040 823 8680
  etunimi.sukunimi(at)qnetoy.fi

Projekti:

 • alkutilanteen kartoitus
 • suunnitelma
 • käytännön toteutus

Kilpailutukset:

 • tarve
 • markkinoilla olevat ratkaisut
 • tarjouspyynnöt
 • valinnat

Sovellusten käyttöönotto:

 • ohjelmiston käyttöönotto
 • työasemalle asennukset
 • opastus